Forum Zoetermeer

Forum Zoetermeer is een ensemble van kantoorvilla’s die samen een hof vormen. Het Forum heeft een klassieke opbouw, georganiseerd over twee symmetrieassen. De klassieke hoofdvorm wordt genuanceerd door het asymmetrische grondvlak dat door de al aanwezige terreinhoogte wordt gevormd.

De scheve ligging van het terrein binnen de hof wordt op 3 manieren in het ontwerp gebruikt:

  1. geaccentueerd, met brede betonelementen en hoogtesprongen;

  2. glooiend, als grasvlak;

  3. hellend, in twee routes voor voetgangers en fietsers.

De beplanting van de hof is sober; gras met bloembollen en verspreid staande meerstammige struiken en kleine bomen. Door de ligging op een ondergrondse garage is plaatsing van bomen maar beperkt mogelijk. De landschappelijke, vrije plaatsing geeft daarom een ontspannen ruimtelijk beeld. Veel van de genoemde middelen, behoudens de bomen, volgen uit de symmetrische opzet. Midden in de tuin ligt een ruimere plek waar banken worden geplaatst. Deze plek fungeert bij uitstek als pauzeruimte. Erin staat een kunstwerk in een fontein. De vloer van het gebied is gemaakt van lichtgele halfverharding. In de dwarsrichting is de plek bereikbaar gemaakt door een slingerend pad van flagstones.