Westerpark

Het Westerpark is een park geworden vol afwisseling waar wandelaars, fietsers, vissers en actieve sportbeoefenaars hun hart konden ophalen. Een natuurlijk ogend landschap met waterpartijen met eilandjes, speel- en sportvelden en een zeer afwisselende voor het overgrote deel inheemse beplanting van bomen, struiken en bloemrijke hooilanden. De heuvels aan de zuid- en westzijde, evenals de door het park slingerende singels zijn de kenmerkende beelden van het Westerpark.

Het Westerpark is één van de groene schakels in de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur die Midden Delfland met het Groene Hart verbindt. Het park bestaat uit een aantal deelgebieden, steeds met een ander accent. De zuidelijke zonevan het park, langs de A12 wordt gekenmerkt door sportvelden in een glooiend landschap, het hele westelijk deel door de golfbaan van Burggolf. In de meest noordelijke hoek ligt het bowling- en partycentrum Westerpark.

Centraal gelegen, geheel omgeven door water ligt een gebied dat speciaal bedoeld is voor de natuurgerichte recreant. Grazende heideschapen beheren een gedeelte van de weiden en hellingen in het gebied. Aan de noordwestzijde van het centrale deel ligt een vogeleiland dat voor het publiek niet toegankelijk is. Elders in het centrale deel ligt de natuurtuin. Bijzonder nog is de begraafplaats die als onderdeel van het park is opgenomen.