Zutphen rechtbank

Het Martinetbolwerk bood plaats aan de gevangenis van Zutphen achter de rechtbank. Toen de rechtbank, die op verschillende plekken in de stad gehuisvest was, ging concentreren, werd de gevangenis gesloopt om plaats te maken voor een geheel nieuw administratiegebouw met zittingzalen.

De locatie zelf was nog slechts het restant van het voormalige bolwerk. De eerste ingreep was dan ook een reconstructie van de vroegere vorm, waardoor voldoende ruimte ontstond voor de nieuwbouw. Deze is in een landschappelijke setting geplaatst waarin hoogtesprongen en borders van vaste planten de hoofdrol spelen.

Het oude, monumentale hoofdgebouw is gerestaureerd. Aan weerszijden is de lommerrijke groen sfeer gespaard door de grote bomen in het parkeerlandschap op te nemen. Tussen beide gebouwen ligt een intieme patio waaraan de personeelentree ligt. Met het monument, de nieuwbouw, de strakke lijnen van het bolwerk en het water is een fraai ensemble opgericht.