Kruidenbuurt Eindhoven

Op 18 maart vindt de jaarlijkse voorjaarsparty van kenniscentrum stedelijke vernieuwing, KEI, plaats in de Eindhovense Kruidenbuurt. Centraal in de voorjaarsparty staat de manier waarop woningcorporatie Trudo de gehele ontwikkeling van de wijk trekt. Hierbij wordt alles gesloopt en een nieuw tuindorp gerealiseerd, maar waarbij bewoners een belangrijke rol hebben gekregen. Rijnboutt is hierbij betrokken als ontwerper van de openbare ruimte.

De Kruidenbuurt ondergaat sinds 2004, tot en met 2011, een grootscheepse vernieuwing. Een groot deel van de bestaande bebouwing in het noordelijk deel van de buurt wordt vervangen door nieuwe tuinstedelijke woningbouw. 650 nieuwe woningen en ruim 400 bestaande woningen gaan samen de nieuwe buurt vormen.

Het plan bestaat uit bouwblokken die herkenbare stedelijke ruimten vormen. Een centrale rondlopende bomenlaan ontsluit alle blokken, maar omkadert ook een autovrij binnengebied waar verschillende pleintjes liggen. Deze laan wordt getypeerd door een asymmetrisch profiel met een brede bomenberm met blauwe onderbeplanting en tuinen en patio’s achter lage en hoge tuinmuren. Sterke baksteenarchitectuur, een duidelijke scheiding tussen openbare en private plekken, en tijdloos materiaalgebruik moeten het tuindorpkarakter terugbrengen.

De vernieuwing van de Kruidenbuurt is ontstaan omdat de woningen onvoldoende kwaliteit bezaten, de bouwkundige kwaliteit sterk te wensen overliet en de openbare ruimte compleet versleten was. Alleen in de verte herinnerde de wijk nog aan de tuinwijk van weleer.

De buurtgebondenheid was niet verdwenen. De bevolking is zeer aan de sociale samenhang gehecht. In de planvorming is hier dan ook veel aandacht aan besteed. Van de opzet van de buurt (weer groen van karakter, met veel speelgelegenheid en ontmoetingsplekken) tot aan de principes van de woningplattegronden en de architectuur. Maar ook het tot stand brengen van een hechte eenheid van de te handhaven zuidzijde van de wijk met de te vervangen noordzijde.

De planvorming geschiedt, ook gedurende de fasegewijze uitvoering, in nauw overleg met de buurtbewoners. Het hoogtepunt hiervan is de ontwikkeling van een wijkrestaurant met sociale doelstelling, dat sinds de opening in 2008, met de keuken, kookcursussen en bijeenkomsten de aandacht op de wijk vestigt.

Voor het programma van de voorjaarsparty zie http://www.kei-centrum.nl/