Minister Dekker bezoekt ontwerpatelier in Muiden

Op 24 april 2005 heeft minister Dekker van VROM het ontwerpatelier voor de Bloemendalerpolder / KNSF-terrein bezocht in verband met het pilotproject ontwikkelingsplanologie.

Ook op andere momenten in het planproces werden omwonende en andere geïnteresseerden uitgenodigd om zich op de hoogte te laten stellen van de stand van zaken.

Safari 18 juni 2005, publieksdag met excursies door het plangebied en discussies rond verschillende thema’s
Safari 18 juni 2005
Inloopspreekuur op donderdagmiddag in het ontwerpatelier in Muiden
Inloopspreekuur
Inloopspreekuur
Plankaart definitief ontwerp