Nieuwe compacte stedelijke kwaliteit in plaats van losse verkaveling

De laatste jaren ontstaat er een hernieuwde belangstelling voor kastelen. Niet alleen als monumenten uit vroeger tijden, maar ook in architectonische zin: De interne organisatie, de ruimtelijke beleving en architectonische vorm zijn weer bron van studie en inspiratie. Met name in de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten is deze tendens duidelijk waarneembaar.

Maquette

Concept

In ons ontwerp hebben wij de typologische kenmerken van het kasteel verenigd met de ontspannen manier van wonen in een buitenplaats. Het kasteelconcept is ontwikkeld vanuit de doorsnede: Het bestaat uit een sokkel die in hoogte varieert van 3 tot 9 meter. In deze sokkel liggen aan de zijde van de Rietschans de commerciële functies, welke flexibel indeelbaar en verhuurbaar zijn. Deze krijgen een arcade met daarachter een transparante gevel. Op deze manier wordt de zichtlocatie door de commerciële functies benut. Het woonprogramma wordt deels op, deels naast de sokkel gerealiseerd.

Bovenaanzicht
Dwarsdoorsnede

Torens

Op de hoeken van het kasteel staan torens met daarin appartementen. Alle torens krijgen ieder een bijzondere, unieke beëindiging. Op de kruising van de Willem de Zwijgerlaan en de Engelendaal komt een toren van circa 47 meter hoog , die met zijn schuine daken en sneden in het volume het complex op grotere afstand markeert. Voor de overige torens varieert de goothoogte tussen de 15 en 21 meter.

Impressie toren op de kop, ca. 47 meter

Woondek

Tussen de torens liggen dekgebonden woningen: alternerend hebben deze woningen vooruitspringende of juist terug liggende dakkamers die de muren op die manier voorzien van kantelen. Het woondek wordt vormgegeven als een tuin met gras en bomen rond een vijver. De tuin vormt een belangrijke bijdrage aan de woonkwaliteit in het kasteel.

Impressie woondek

Parkeren

Tussen het commerciële deel en de woontoren ligt een parkeergarage in twee lagen. De parkeergarage biedt plaats voor het parkeren van zowel de commerciële functies als ook voor de woningen. Het dak van de parkeergarage is ingericht als tuin. De gehele inrichting en verlichting van de garage is er op gericht een sociaal veilige en heldere garage te bewerkstelligen.

Voor bezoekers zijn er op het maaiveld buiten het gebouw aan de zijde van de Engelendaal parkeerplaatsen voorzien. Hierin is rekening gehouden met een zekere mate van dubbelgebruik. De totaal in het plan aanwezige parkeerplaatsen voldoen aan de normen van het CROW.

Grondgebonden wonen

De parkeergarage wordt ‘ommuurd’ met grondgebonden woningen. Aan de zijde van het LOI zijn circa 7,5 meter diepe woningen met een tuin van 10 meter diepte gesitueerd. De tuinen worden afgezoomd door een tuinmuur met daarachter een promenade.

Impressie promenade en grondgebonden woningen

Langs de Engelendaal liggen tegen de parkeergarage een aantal woon/werkwoningen. De woningen krijgen op straatniveau een separate entree voor zowel de woning als de werkruimte. De werkruimte ligt op de begane grond, op de 1e verdieping liggen de slaapkamers en op de 2e verdieping zijn de woonkamer en keuken gesitueerd. Op het dak van de parkeergarage krijgen de woningen een ruime tuin.

Impressie woon/werkwoningen

Entree

De centrale entree van het complex ligt aan de Rietschans en bestaat uit een brug over de slotgracht voor voetgangers. De brug is gecombineerd met een ruime trappartij die de verbinding maakt tussen het straatniveau en het woondek. Aan de achterzijde bevindt zich een tweede brug die toegang geeft tot de woontoren.

Openbare ruimte

Het gebouw introduceert in het gebied een nieuwe, stedelijke kwaliteit; dit in tegenstelling tot de losse verkavelingstructuren in de gebieden rondom de locatie. De overgang tussen gebouw en landschap is scherp gedefinieerd. In de plint van het gebouw bevinden zich zowel commerciële functies als ook wonen, als ook werken gecombineerd met wonen. De entreehallen van de appartementen en de voordeuren van de grondgebonden woningen geven een gevarieerd beeld. Dit heeft een verhoogde interactie tussen gebouw en openbare ruimte tot gevolg en zodoende een gunstig effect op de sociale veiligheid in het gebied.

Plattegrond eerste verdieping
Plattegrond lage woondek
Plattegrond hoge woondek