Start uitvoering inrichtingsplan openbare ruimte

De Goudse Wijk Oosterwei was in 2009 slecht in het nieuws. Opeens bleek de wijk het middelpunt van de discussie over segregatie, verpaupering en racisme. Alsof het een Parijse banlieue was.

De wijk stond aan de vooravond van vernieuwing, één die echter maar beperkt op sociale vernieuwing was gebaseerd. Vanwege de slechte bodem, verzakkingen en slijtage was de openbare ruimte aan een complete herziening toe. Deze opgave maakt deel uit van de revitalisering van Gouda Oost, de wijk waarvan Oosterwei onderdeel uitmaakt. Rijnboutt maakte het vernieuwingsplan voor Oosterwei, en werkt nu aan een vergelijkbare opgave voor de naastgelegen Vreewijk.

Plankaart Oosterwei Noord

Het ontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte van de jaren zestig buurt is gemaakt in nauw overleg met de buurtbewoners. Het doel hiervan is de binding te versterken tussen de bewoners en hun buurt. Een wijk waar je binding mee hebt, waarvan je het gevoel hebt dat het jouw buurt is, zal je beter verzorgen en koesteren.

Om er achter te komen hoe de wijk gebruikt wordt en waar behoefte aan is zijn aan de start van het project gesprekken gevoerd met bewoners. Dit vormde input voor de eerste schetsen. Gedurende het ontwerptraject zijn tussentijdse schetsen veelvuldig besproken met de bewoners. Het interactieve ontwerpproces droeg bij aan de betrokkenheid van de buurtbewoners met het project en aan groter draagvlak voor de nieuwe inrichting van hun woonomgeving.

De herinrichting heeft geleid tot een nieuwe opzet van de buitenruimte, met uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, meer water en meer speel- en verblijfsruimte. Het negatieve imago wordt met de herinrichting beïnvloed. Het zorgvuldig omgaan met bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten, en het toepassen van duurzame materialen wordt de wijk meer toekomstbestendig gemaakt. Het is de hoop dat na het uitvoeringstraject, dat deze maand is gestart, het imago weer ten positieve gekeerd zal zijn.