’t Haegsch Hof gaat de laatste fase in

Begin 21ste eeuw ontwierp Rob Krier de stedenbouwkundige vernieuwing van het hart van de Rivierenbuurt in Den Haag. Op de plek van de Staatsdrukkerij zou een nieuwe woonbuurt komen die als vanzelfsprekend de structuren in de Rivierenbuurt kon herstellen. Het plan is geen letterlijk stadsherstel, maar een romantische interpretatie van wat het had kunnen zijn.

Willem Silviusstraat
Sinds 2004 is Rijnboutt bij het project betrokken voor het ontwerp van de openbare ruimte en de stedenbouwkundige detaillering. Centraal in het ontwerp staat een symmetrisch driehoekig plein met water als inrichtingselement en een klassieke woontoren op de basis. De woontoren plaatst het complex ook aan de Haagse grachtenstructuur.
Willem Silviusstraat
De twee vijvers zijn ondiep, en het waterpeil is gelijk aan het peil van de omliggende verharding. Ze zijn voorzien van fonteintjes en omlijst met een brede rand van zilvergrijze natuursteen en roestvaststaal. Het maakt de formele ruimte luchtig en ruimtelijk. Door plaatsing van een reeks boombakken met aralia spinosa op de natuursteen rand is het plein huiselijk en intiem gemaakt.

Het plein kent geen gelijke in Den Haag of elders in Nederland. Als woonplein is het een bijzondere voorruimte voor het woongebied. Als plek verleent het de Rivierenbuurt een bijzondere attractie. Niet voor niets verkreeg het plan al in 2008 de Nieuwe Stad Prijs, de publieksprijs voor architectuur in Den Haag. Met de laatste fase van het plan wordt de compositie voltooid. Als vernieuwingsplan zet het de toon voor de verdere transformatie van de Rivierenbuurt, een buurt die, gelegen tussen de binnenstad, het stationsgebied en de Binckhorst, grote potenties heeft voor een hoogstedelijk verblijfsmilieu.