Opening ‘Rijnboutt werkt’ op 14 november in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem

Zondagmiddag 14 november om 15.00 uur opent ‘Rijnboutt werkt’, een tentoonstelling in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem.

De tentoonstelling werpt een blik op de werkwijze van Rijnboutt, en is opgezet rond drie elkaar overlappende thema’s: vakmanschap, attitude en actualiteit. De thema’s zijn ontleend aan de ontwerpcontext van vandaag, waar steeds meer partijen om een plaats aan tafel vragen. Interactieve planvorming is een vast onderdeel geworden bij stadsvernieuwing, herbestemming en gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om een nieuwe houding van de ontwerper en om nieuwe gereedschappen die deze houding ondersteunen.

Met een selectie van projecten geeft de tentoonstelling een indruk van de grote verscheidenheid aan ruimtelijke opgaven waaraan het bureau werkt. Parallel verschijnt het derde Rijnboutt magazine, dat de thematiek van de tentoonstelling verder uitwerkt. Het magazine biedt ondermeer ruimte aan een aantal ‘buitenstaanders’, die vanuit hun expertise op het werk en de werkwijze van Rijnboutt reflecteren.

Speciaal voor de tentoonstelling heeft Rijnboutt rond de thema’s een werksessie georganiseerd met geëngageerde ‘Haarlemse’ mensen. Zij zijn gevraagd hun ‘prioriteit voor Haarlem’ te benoemen. Het resultaat is een ruimtelijke agenda voor Haarlem, die een verrassend licht werpt op de stad.

Naar aanleiding van de tentoonstelling geven Bart van der Vossen (Rijnboutt) en Jeroen Haan (De Beuk) op woensdagavond 8 december 2010 om 20.00 uur een lezing in het ABC. Zij onderzoeken aan de hand van eigen werk hoe je vakmanschap koestert en gelijktijdig ruimte maakt voor een open proces.