Stedenbouwkundig onderzoek Drechtsteden-boulevard

Stichting DE STAD organiseert van samen met de regio Drechtsteden een ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelingspotenties van de knopen in de Drechtsteden. De tijdshorizon is 2050. Aanleiding is de constatering, dat er nog te weinig wordt nagedacht over de ontwikkeling van de regio op langere termijn.

Rijnboutt heeft deelgenomen aan het stedenbouwkundig onderzoek met Knoop 7, Langeweg in Hendrik-Ido-Ambacht. In het voorstel van Rijnboutt is de A16 gedowngrade naar de Drechtsteden-boulevard. Deze boulevard voert als een bindend element door het metropolitane landschapspark en het stedelijk gebied van de Drechtsteden. Ze zorgt met nieuwe aansluitingen voor nieuwe adressen en programmatische kansen, ook langs de belangrijkste verbindingsroute van weleer de Langeweg.

Strategietekening, downgraden van A16 naar Drechtstedenboulevard

De 51 conceptvoorstellen die zijn ingezonden zijn voeding voor de discussie binnen de Drechtsteden over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Rijnboutt is niet geselecteerd, de 6 teams die wel geselecteerd zijn mogen hun voorstel uit werken. In februari 2011 zal een tentoonstelling met bijbehorende publicatie en een slotsymposium georganiseerd worden.