Duurzame stedenbouw

Eén van de pilotprojecten die bij de DGBC is aangemeld om het Keurmerk Duurzame Gebiedsontwikkeling te testen is Citadel, het centrumgebied van de Waalsprong in Nijmegen. GEM Waalsprong is enthousiast over de mogelijkheid om de duurzaamheid van het masterplan te kunnen bepalen. Het plan wordt aan verschillende duurzaamheidsthema’s als Gebiedsklimaat, Bronnen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Welzijn, Management en Synergie door een team van specialisten getoetst. Rijnboutt is betrokken bij de toetsing van het plan op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling. Eind 2010 worden de resultaten verwacht.

Keurmerk Duurzame Gebiedsontwikkeling, DGBC

In het boek de ‘Duurzame stedenbouw, the Next Step’ is één van de voorbeelden Schalkwijk in Haarlem. In het artikel ‘Duurzaam puzzelen in een naoorlogse wijk’ wordt het project Belcanto van Rijnboutt genoemd als een succesvol puzzelstukje dat een aangename en bijzondere woon- en leefomgeving oplevert. De locatie van het voormalige belastingkantoor en garagebedrijven wordt herontwikkelt tot een omgeving waar compact wonen, werken, enkele voorzieningen en een nieuw park gecombineerd worden. In hetzelfde boek is ook het voorbeeld Oosterdokseiland in Amsterdam te vinden. Dit bijzondere terrein wordt getransformeerd naar een levendig, stedelijk gebied. De gebouwen en openbare ruimte zijn door elf architecten uitgewerkt en tot stand gekomen in samenspraak met Designed by Erick van Egeraat en de supervisoren voor de IJ-oevers, Kees Rijnboutt (architectuur) en Michael van Gessel (openbare ruimte).

Boek: Duurzame stedenbouw The Next Step, Michaël Meijer et.al., Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen 2010

In de lokale politieke arena van Dordrecht is duurzaamheid één van de onderscheidende thema’s uit het politiek akkoord 2010-2014, geactiveerd in vier beleidspunten. Dit zal de stedenbouwkundige opgaven nadrukkelijker gaan bepalen. In het Stedenbouw Atelier van de stedenbouwkundigen van de Gemeente Dordrecht is in oktober 2010 onder leiding van Willem Hermans, ateliermeester, gedurende drie uur met het gehele team al schetsend en pratend deze taakstelling behandeld. Naast een inleiding over lokale aspecten van de opgaven, is in het atelier aandacht besteed aan recent verschenen publicaties en plannen en is in groepsverband de stedenbouwkundige mogelijkheden en effecten aan de hand van een casus verkend. Van het atelier wordt door de ateliermeester in samenwerking met een van de stedenbouwkundigen een verslag opgesteld, waarin ook de aanbevelingen voor een mogelijk vervolg staan vermeld.