KEI partner

Rijnboutt is sinds kort partner geworden van KEI, het kennisnetwerk voor stedelijke vernieuwing. Bij KEI zijn ruim 265 publieke en private partijen die werkzaam zijn in de stedelijke vernieuwing aangesloten: rijksoverheid, provincies, gemeenten, ontwikkelaars, bouwers, beleggers, corporaties, architecten, stedenbouwkundigen, consultants, onderzoekers en onderwijsinstellingen. KEI initieert diverse vormen van kennisuitwisseling, waarin naast inhoudelijke verbreding en verdieping, ook confrontatie plaatsvindt met de eigen rol, positie en verantwoordelijkheden.

KEI manifesteert zich op twee manieren: als netwerkorganisatie en als zoekmachine. Als netwerkorganisatie schept KEI een exclusieve omgeving voor haar partners, waar ontmoeting en kennisuitwisseling centraal staan. KEI zorgt voor bundeling, verdieping en verspreiding. KEI biedt een eigen platform in de vorm van activiteiten en een interactieve website.

Als kennismakelaar is KEI toegankelijk voor iedereen met vragen over stedelijke vernieuwing. De KEI-kennisbank bevat een database met state-of-the-art informatie over de volle lengte en breedte van stedelijke vernieuwing.

Rijnboutt werkt volop aan de stedelijke vernieuwing, en is daarom met enthousiasme toegetreden tot het KEI-netwerk.