Aalmarkt vrijgegeven voor inspraak

Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor het Aalmarktgebied zijn inmiddels zover gevorderd dat het door het college van B&W voor inspraak is vrijgegeven. Sinds de zomer van 2009 heeft Rijnboutt hier samen met ASR Vastgoedontwikkeling en de gemeente Leiden aan gewerkt.

Dakaanzicht van het Aalmarktgebied e.o.

Door het toevoegen van een nieuwe straat en het draaien van de Waaghoofdbrug wordt het Aalmarktgebied aangetakt aan het winkelcircuit van de Haarlemmerstraat. Het stedenbouwkundig plan voorziet in 8000 m2 winkelruimte waarin ook grotere winkelformules gehuisvest kunnen worden. Boven de winkels wordt gewoond. Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan zijn uitvoerig besproken met de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, de Unit Monumenten en Archeologie en de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Leiden.

Maquettefoto van het stedenbouwkundig plan

De winkels worden gehuisvest in nieuwe winkelgebouwen die samengevoegd worden met de monumenten in het plangebied. Om de monumentale waarden van de monumenten te behouden zijn er in het beeldkwaliteitsplan regels opgenomen. Deze zogenaamde verhelingsregels omschrijven zeer precies de ingrepen die mogelijk zijn om de monumenten bij de nieuwe winkels te betrekken.

Het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het voorontwerp bestemmingsplan zijn te downloaden op de site van de gemeente Leiden.

Op 30 november zal er een informatie avond worden georganiseerd door de gemeente Leiden voor iedereen die geïnteresseerd is in het Aalmarktgebied.