Rijnboutt deelnemer aan YURPS-lab

Rijnboutt is sinds kort partner van KEI, het kennisnetwerk voor stedelijke vernieuwing. Als partner van KEI was Rijnboutt 8 september uitgenodigd deel te nemen aan het YURPS-lab Tussentijd Den Bosch.

Een YURPS-lab is een bijeenkomst met Young Urban Renewal Professionals (YURPS) volgens de methode van ‘intervisie op locatie’, waar stil wordt gestaan bij de wat-vraag; wat is de opgave die er ligt en hoe kan er op de juiste wijze invulling aan worden gegeven. Bij een YURPS-lab wordt een klein gezelschap uit het YURPS-netwerk uitgenodigd om zich te verdiepen in een case. Dit panel, uitgenodigd vanwege inhoudelijke expertise, zal de case-eigenaren in een middag van advies voorzien.

Het Groot Ziekengasthuisterrein in Den Bosch

Het YURPS-lab Tussentijd Den Bosch had als onderwerp het Masterplan Groot Ziekengasthuisterrein (GZG-terrein), ontworpen door Rijnboutt, in de binnenstad van Den Bosch. Als in 2011 het ziekenhuis verhuist naar een nieuwe locatie wordt het 5 hectare grote terrein tussen de Markt en de Zuid-Willemsvaart vernieuwd tot nieuw woon-, werk- en winkelgebied. De ontwikkelaars Heijmans, AM en de gemeente Den Bosch werken samen aan een gebiedsontwikkeling die in 2020 (prognose) wordt afgerond.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het GZG-terrein is naar verwachting half 2012 onherroepelijk. Op basis van een onherroepelijk bestemmingsplan zal gefaseerd begonnen worden met de sloop van de opstallen. Er zijn verschillende tussenfasen:

1) De periode dat het gehele terrein leeg staat (ca. 12 maanden)

2) De periode dat een deel van het terrein gesloopt wordt en een deel leeg staat (ca. 12 maanden)

3) De periode dat een deel van de gebouwen leeg staat, een deel opgeleverd wordt en in gebruik genomen is en een ander deel nog in aanbouw is (ca. 6 jaar)

De partijen hebben het YURPS-lab gevraagd te adviseren over de tussentijdse periode met de nadruk op de eerste twee fasen, met uitloop naar de rest van de periode. In het verslag van dit YURPS-lab worden de volgende vragen beantwoord: Hoe benut je de tussentijd zo goed mogelijk? Hoe blijft het gebied aantrekkelijk? Hoe krijgt de tijdelijke invulling een meerwaarde voor wijk en bewoners? En kan de tijdelijke invulling bijdragen aan de realisatie van het project in de vorm van geld, imago, partners?

Rijnboutt heeft het lab als zeer geslaagd ervaren. De YURPS die bij Rijnboutt werkzaam zijn zullen hun expertise graag opnieuw inzetten bij een volgend lab.