Lezing expositie ‘Rijnboutt werkt’ door Bart van der Vossen en Jeroen Haan

Over vakmanschap en een open proces

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Rijnboutt werkt - vakmanschap, attitude en actualiteit’ geven architect Bart van der Vossen (Rijnboutt) en organisatie adviseur Jeroen Haan (De Beuk) op woensdagavond 8 december om 20.00 uur een lezing in het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Zij geven ieder een voordracht over hun onderzoek en tonen, aan de hand van eigen werk, hoe je vakmanschap koestert en ruimte maakt voor een open proces.

Werksessie Rijnboutt onder leiding van de Beuk

Over de sprekers

Bart van der Vossen studeerde van 1987 tot en met 1994 aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn opleiding nam hij deel aan het JA-atelier, een initiatief van Kees van der Hoeven, en solliciteerde vervolgens bij de architectengroep. Hier is hij in 2002 benoemd tot naamgevend architect. Van 1 januari 2005 tot eind 2008 was Van der Vossen medebestuurder van Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt bv. Per 1 januari 2009 is hij medebestuurder van het nieuwe bureau Rijnboutt, voortgekomen uit de fusie met CH & Partners. Naast architect is Bart van der Vossen stedenbouwkundig ontwerper. Jeroen Haan is onder meer consultant ‘Cradle to Cradle’, Duurzaamheid en Gebiedsontwikkeling bij De Beuk Organisatieadvies. De adviseurs van De Beuk zijn ontwerpers en begeleiders van processen in en tussen organisaties. Het bureau heeft expertise op terreinen van veranderingsprocessen, managementvraagstukken, maatschappelijke en bestuurlijke vernieuwing en medezeggenschap. Activiteiten richten zich op het brede spectrum van communicatie tot en met onderhandelen en van teambuilding tot en met procesbegeleiding bij toekomstvisies.

Over de expositie

In de praktijk is de totstandkoming van een ontwerp geen zaak meer van architect en opdrachtgever alleen. Allerlei belanghebbenden vragen om een plaats aan tafel. Interactieve planvorming is een vast onderdeel geworden bij stadsvernieuwing, herbestemming en gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om een nieuwe houding van de ontwerper, en om nieuwe gereedschappen die deze houding ondersteunen. De contouren van de tentoonstelling bestaan uit drie elkaar overlappende thema’s: vakmanschap, attitude en actualiteit. Deze thema’s komen ook aan bod in het Rijnboutt magazine, dat gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt. Hiervoor zijn een aantal specialisten benaderd die vanuit hun expertise op het werk en de werkwijze van Rijnboutt reflecteren. Voor de tentoonstelling heeft Rijnboutt rond de thema’s een werksessie georganiseerd met geëngageerde ‘Haarlemse’ mensen. Zij zijn gevraagd hun ‘prioriteit voor Haarlem’ te benoemen. Het resultaat is een ruimtelijke agenda voor Haarlem, die een verrassend licht werpt op de stad.