Intentieovereenkomst nieuwe centrum Eelde

Op 23 november tekenden de gemeente Tynaarlo en RVG Development de intentieovereenkomst over de ontwikkeling van het nieuwe centrum van Eelde. Bij de ondertekening is het voorlopige stedenbouwkundig ontwerp door Rijnboutt toegelicht. In het ontwerp zijn de hoofdlijnen voor de ontwikkeling vastgelegd: circa 10.000 m2 winkelruimte en zo’n 60 woningen met een ondergrondse parkeergarage zullen in drie bouwmassa’s verrijzen.

Schets stedenbouwkundig ontwerp nieuwe centrum
De belangrijkste stedenbouwkundige opgave was het centrum van Eelde compleet, aantrekkelijk en alzijdig te maken. De economische opgave, om het hart van Eelde opnieuw gestalte te geven, dateert al van bijna 10 jaar geleden. RVG Development en Rijnboutt startten ruim een jaar geleden met de planontwikkeling die met de ondertekening een eerste mijlpaal heeft bereikt. Samen met de gemeente en een zeer betrokken klankbordgroep is veel tijd gestoken in een goed ruimtelijk kader.
Klankbordgroep
Voor de nieuwbouw is architectenbureau Van der Goes uit Hilversum geselecteerd. Rijnboutt zal samen met de gemeente de inrichting van de openbare ruimte ontwerpen. Medio 2011 moet de planvorming zo ver zijn gevorderd dat het bestemmingsplan in procedure kan gaan. Vanaf 2012 zal de uitvoering dan ter hand kunnen worden genomen. Er is meer informatie te vinden over het nieuwe centrum op een uitzending van RTV Drenthe en op de site van de gemeente Tynaarlo.
Maquette stedenbouwkundig ontwerp