The Bank in ‘de Architect’

In het decembernummer van de Architect is het project ‘The Bank’ gepubliceerd. De auteur Harm Tilman behandelt uitvoerig de ingrijpende transformatie van het voormalige bankgebouw.

De Architect December 2010