Kloosterveste geopend

Op 9 december is het winkelcentrum van Kloosterveen in Assen feestelijk geopend. In 1999 zijn de eerste schetsen gemaakt voor het centrum van deze Assense Vinex-wijk. Al vanaf het eerste moment was het de intentie een bijzonder, uniek centrum te maken. In het stedenbouwkundig plan voor Kloosterveen werd een grote cirkel uitgespaard waarbinnen het centrum zou verschijnen. Door Fred Huurman van de gemeente Assen en Eric Scholman van RPHS architecten werd het stedenbouwkundig plan voor de Kloosterveste bedacht, een ruimtelijke en narratieve constructie voor een binnenstadje. Geen kopie van het verleden, maar wel geheel gebaseerd en geïnspireerd op de Hollandse historische stad als verblijfs- en vestigingsmilieu. Rijnboutt werd eind 2005 door BAM Vastgoed geselecteerd voor het ontwerp van de openbare ruimte.

Ontdekkloosterveste
Sinds 2007 is gebouwd aan het centrum. De binnenring is nu klaar. Op een halfverdiepte parkeergarage is het hele voorzieningencentrum gerealiseerd. Winkels, horeca, scholen, een sportcomplex, een zorgcentrum, een theaterzaal, bibliotheek en andere culturele functies vormen het programma voor de binnenstad van Kloosterveen. De gebouwen, waar vaak boven gewoond wordt, vormen straten en pleinen bestraat met gebakken klinkers en natuursteen. De ligging op een parkeergarage levert allerlei hoogteverschillen in de openbare ruimte op, die elk op een eigen manier zijn ontworpen. De veelzijdige architectonische uitwerking zorgt samen met de inrichting van de openbare ruimte voor een zeer gevarieerde beleving.
Kloosterveste in de winter
Voor de opening van het centrum is een heel weekeinde uitgetrokken. De aandacht die het centrum gaat genereren moet de volgende fasen, waarin vooral “binnenstedelijk” wonen gerealiseerd zal worden, op gang brengen. Want door de crisis is de verdere ontwikkeling van het woongebied van Kloosterveste helaas wat vertraagd. Op de website van stadsdeel Kloosterveen met het winkelcentrum Kloosterveste en op de site van de gemeente Assen is meer nieuws over de achtergronden en de opening te vinden.
Opening Kloosterveste