Rijnboutt neemt deel aan de BIMCaseweek 2011

Van 7 tot en met 10 februari 2011 zal voor de vierde keer een BIMCaseweek worden georganiseerd. Wederom tijdens Bouw & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht. Rijnboutt neemt actief deel aan de BIM-workshop.

De BIMCaseweek 2011 is een intensieve vierdaagse workshop die reeds aanwezige BIM-kennis bij de deelnemers verdiept. Tijdens de BIMCaseweek wordt het ontwerp van een bestaand bouwproject gemodelleerd en technisch uitgewerkt. Gedurende de workshop wordt op gezette tijden de voortgang geëvalueerd en toegewerkt naar een zo hoog mogelijk BIM-gehalte van het computermodel. Om de deelnemers hierin uit te dagen worden drie teams samengesteld die met elkaar een competitie aangaan. Het project is een combinatie van een gebouw met infrastructuur, zodat zowel voor civiele technici als bouwkundigen / architecten voldoende uitdaging aanwezig is. Een extra accent zal dit jaar gelegd worden op de relatie tussen BIM en duurzaam bouwen.

Bezoek

De BIMCase week vindt plaats naast het in de Bouw & ICT-beurs gelegen Julianarestaurant. Er is een publieksruimte die continue is opengesteld voor de bezoekers van de beurs. In deze publieksruimte zal naast informatie over de BIMCaseweek, veel informatie door experts worden verstrekt over een tweetal aanvullende thema’s. Deze twee thema’s zijn: “BIM-leren” en “BIM-doen”.

Bijwonen tussenpresentaties/werksessie

Op maandag, dinsdag en woensdag kan een tussenpresentatie/werksessie van de BIMCaseweek bijgewoond worden vanaf 16.00 uur. In deze sessies presenteren de teams hun stand van zaken aan elkaar en aan de omstanders. Aan het eind van deze bijeenkomst volgt de tussenstand van de beoordeling van het BIM-gehalte. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Bijwonen feestelijke eindpresentatie Op donderdag 10 februari is de eindpresentatie en prijsuitreiking vanaf 16.00 uur. Deze feestelijke bijeenkomst waarin de deelnemers hun ervaringen presenteren, is in de grote seminarzaal van Bouw & ICT. U moet zich voor deze eindpresentatie aanmelden via de bezoekersregistratie van Bouw-en-ICT.