Ulm: De duurzame provinciestad

De aandacht voor duurzame ontwikkeling heeft een prominentere plaats op de politieke en maatschappelijke agenda gekregen. Via het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft Rijnboutt subsidie gekregen voor het onderzoek naar ‘De duurzame provinciestad’, Ulm.

Rijnboutt gaat zich, in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Stedenbouwkundige innovatie in internationale context’, richten op de vraag hoe deze aandacht in het geval van een provinciestad tot een aantrekkelijke, samenhangende ruimtelijke visie kan leiden, terwijl de speelruimte afneemt als gevolg van teruglopende ruimtelijke investeringen. Als casestudy is gekozen voor de Zuid-Duitse universiteitsstad Ulm, die qua schaal en inwonertal vergelijkbaar is met tal van Nederlandse steden. Door consequente beleidsvorming en uitvoering heeft Ulm zich in dertig jaar tijd ontwikkeld van een traditionele industriestad tot een toonaangevende hightech kenniseconomie. Het onderzoek wil de succesfactoren in de duurzame ontwikkeling van Ulm ontrafelen en ze spiegelen aan een vergelijkbare Nederlandse provinciestad om te ontdekken wat de rol van een creërende stedenbouw kan zijn.