Met BIMx iedereen in 3D!

Rijnboutt werkt sinds enkele jaren met het BIM (Building Information Modelling) programma ArchiCAD. Gaandeweg zijn wij steeds enthousiaster en meer overtuigd van de meerwaarde van het BIM model. BIM draagt al in een vroege fase bij aan het inzichtelijk krijgen van het ruimtelijk ontwerp. Daarnaast zorgt het ervoor dat problemen eerder gesignaleerd en opgelost kunnen worden. Bij een aantal projecten blijken sommige toepassingen zoals Bimx zelfs onontbeerlijk.

Tot voor kort was het alleen mogelijk om een 3D BIM-model te tonen in speciale 3D-programma’s. Ten behoeve van de communicatie met alle betrokken partijen werd van het 3D-model in 2D-beelden (plattegronden, doorsneden, gevels en perspectieven) gevat.

Schermafdruk van het 3D model in BIMx

Met de komst van BIMx is dit veranderd. Nu is het mogelijk om op eenvoudige wijze, zonder te beschikking over een 3D-programma, een 3D ArchiCAD-model voor iedereen toegankelijk te maken. Vanuit ArchiCAD wordt een BIMx export document gemaakt, die op iedere computer te openen is. Hiermee kan een ieder door het model heen lopen. Dit leidt tot beter inzicht en groter betrokkenheid bij alle partijen in het proces.

AaBe complex in Tilburg

Rijnboutt werkt momenteel in opdracht van Bouwinvest aan het ontwerp voor de herbestemming van de rijksmonumentale AaBe textielfabriek. Het fabriekscomplex uit 1930 wordt getransformeerd naar een eigentijds winkelcentrum met een mix van woonwinkels, horeca en buurtwinkels. Het oudste en meest waardevolle deel van het complex blijft behouden en aan de oost- en westzijde zijn twee nieuwe gebouwen gepland. Met de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van het fabriekscomplex als uitgangspunt is de huidige situatie in een 3D-model opgezet. Van hieruit wordt de transformatie naar een voorlopig ontwerp opgebouwd.

Beeld van de entree

Met het inzetten van een BIMx model in het ontwerpteamoverleg, is het plan in zijn geheel ervaarbaar en worden ruimtelijke mogelijkheden verkend. Ook ontstaat een beter inzicht in hoe oud en nieuw zich ruimtelijk tot elkaar verhouden door letterlijk door het model heen te lopen.

Aalmarkt in Leiden

Het Aalmarktgebied is een van de belangrijkste ontwikkelprojecten in de binnenstad van Leiden. In opdracht van ASR Vastgoed Ontwikkeling werkt Rijnboutt aan de architectonische uitwerking van het Stadsgehoorzaalblok en het Haarlemmerstraatblok binnen het Aalmarktproject. Met respect voor de diverse monumenten (7 rijks- en 8 gemeentelijke monumenten) wordt een nieuwe winkelstraat gerealiseerd. Dit moet tot een verbetering van het winkelcircuit leiden.

Schermafdruk van het 3D model in BIMx

Het goed componeren van oud en nieuw is in dit project doorslaggevend. Door nieuwe en oude gebouwen over twee à drie lagen met elkaar te verbinden, ontstaan er grote winkeloppervlaktes, met name bedoelt voor modewinkels. Het aan elkaar schakelen van oud en nieuw is complex o.a. door de constructieve opbouw van de monumenten met verschillende verdiepingshoogtes et cetera en het verloop (2,5 meter) van het maaiveld.

Vogelvlucht van de huidige situatie

Door het gebruik van BIM is de complexiteit 3D goed inzichtelijk te maken. Hierbij zijn de traditioneel 2D representaties haast ontoereikend en minder communicatief. In overleggen met opdrachtgever, gemeente, toekomstige gebruikers en belanghebbenden wordt het BIMx model veelvuldig ingezet. Aan de hand van het BIMx model worden architectonische ingrepen inzichtelijk gemaakt en is het mogelijk tijdens overleggen direct vragen te beantwoorden en interactief onderdelen te analyseren. Zo is het elke keer mogelijk het totale plan als de specifieke details aan bod te laten komen.

Straatbeeld van de huidige situatie

Doordat er geen speciale programma’s meer nodig zijn, zijn wij in staat onze 3D modellen met alle betrokken partijen te delen. Het grote voordeel hierbij is dat iedereen de gelegenheid krijgt om vooraf rustig door het ontwerp te lopen, waardoor overleggen veel soepeler verlopen. Hiermee is BIMx een essentieel gereedschap geworden in het ontwerpproces.