Jaarbericht 2011

2011 was een goed jaar voor Rijnboutt!

We werkten aan ontwerpen voor gebouwen en de publieke ruimte, aan stedenbouwkundige opgaven en haalbaarheidsstudies. De diversiteit van onze opdrachten is groter geworden. Opvallend is het grote aantal herbestemmingsopgaven: rijksmonumenten, gemeentemonumenten, maar ook gebouwen uit de jaren ‘70 en '80, en versleten plekken in de stad. Onze zorgvuldige, ambachtelijke houding en onze grote bouwkundige expertise blijkt hier bijzonder waardevol. Om ons te ondersteunen in deze aanpak beschikken we inmiddels over een breed netwerk van specialisten in bouw- en cultuurhistorie.

Rijnboutt afgelopen zomer in Antwerpen

Veel van onze opgaven kenmerken zich door hun dynamiek. In ons stedenbouwkundig werk hebben we tools ontwikkeld om de aansturing van de veranderende stad te begeleiden, met behoud en continue grip op de (eind)kwaliteit. De door ons bedachte regiekaart blijkt inmiddels een perfect instrument bij dynamische gebiedsontwikkeling.

We hebben ook expertise geleverd met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling bij het opstellen van het BREEAM label duurzame gebiedsontwikkeling. De daarmee gegroeide kennis op dit gebied wordt ingezet bij alle lopende opdrachten waar het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit een rol speelt.

Voor alle gebouwopdrachten maken we gebruik van Building Information Modeling (BIM). Hierbij wordt alle relevante informatie over een ontwerp opgeslagen in een virtueel driedimensionaal model. Het afgelopen jaar hebben we meerdere malen presentaties en toelichtingen gegeven over deze innovatieve manier van werken. Binnen verschillende projecten wordt de stap gezet van Little BIM naar Big BIM: het gezamenlijk met alle betrokkenen in het bouwproces werken in een 3D omgeving waarbij men kennis en kunde van elkaar combineert om tot een beter product te komen.

Onze nieuwe projecten spelen in Hoek van Holland, Amsterdam, Haarlem, Dordecht, Vaassen, Eemnes, Amstelveen, Eindhoven, Clichy/Parijs (Frankrijk), Den Haag, Nijmegen, Capelle aan den IJssel, Apeldoorn, Helsinki (Finland), Tilburg, Ulm (Duitsland), Arnhem, Oosterhout, Den Bosch, Weesp, Maastricht, Elst, Gouda en Utrecht. Niet alle nieuwe projecten zijn - in het belang van de opdracht - al opgenomen op onze website. Medio 2012 zal dit in veel gevallen wel gebeuren. Het volgende Rijnboutt magazine verschijnt medio maart 2012!

Werken bij Rijnboutt

Rijnboutt is een multidisciplinair ontwerpbureau op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Rijnboutt staat voor complexe eenvoud. We maken uitdagende stedelijke vraagstukken van de toekomst doelgericht eenvoudig en overzichtelijk.

Als je onze collega’s vraagt hoe het is om bij Rijnboutt te werken, dan worden de collega’s, de prettige sfeer, de excursies, de professionele manier van werken, de kwaliteit, de diversiteit in disciplines, en de mooie en interessante projecten op bijzondere locaties, steevast genoemd.

Lees meer…