Remise Haarlem, een duurzame, autovrije buurt

Even ten zuiden van de binnenstad van Haarlem wordt het Remiseterrein ontwikkeld. De bestaande bedrijfsbebouwing maakt plaats voor een autovrije woonbuurt met ongeveer 200 woningen. Het stedenbouwkundig plan van Krier Kohl Architekten is opgezet vanuit een centraal plein van waaruit een aantal intieme woonstraten ontsloten wordt. De inrichting van alle openbare ruimte wordt ontworpen door Rijnboutt. Het hele plan is ontworpen in nauw overleg met de wijkbewoners.

De straten leggen verbindingen met de omgeving, om de buurt op een vanzelfsprekende manier in de wijk langs de Leidsevaart in te passen. Maar het plein wordt tegelijk ook de centrale ontmoetingsplek voor de hele wijk. Onder het plein komt de garage voor de toekomstige bewoners van de Remise; bezoekers parkeren op het dak van de binnen het plan opgenomen Vomar-supermarkt. Ook deze supermarkt, op het dak waarvan appartementen worden gebouwd, heeft een belangrijke bindende rol voor de hele wijk. De supermarkt wordt op het plein gericht. Daarnaast komt er een gezondheidscentrum, als openbare voorziening op één van de twee koppen van het plein.
De cultureel belangrijkste functie aan het plein wordt het NZH-vervoersmuseum. Met deze functie blijft het verleden van de locatie zichtbaar; een collectie van trams en bussen, spoorrails in het plein en bijzondere lichtmasten houden het verleden van de Remise in de wijk levend. Het plein en het museum vormen een eenheid die de belangrijkste reden zal zijn om de wijk te bezoeken. Het plein is een buurtplein en stadsplein in één. Een buurtplein met zitbanken, bomen en speelgelegenheid, maar ook een stadsplein met tentoonstellingsruimte, evenementen en een terras. Deze dubbele betekenis is de basis voor het ontwerp, waarbij het plein rust en dynamiek verenigt. Een dak van bomen naast een open en verhard pleinvlak met een bijzondere kiosk. De Remise zal een bijzondere woonplek worden. Intieme woonstraten met leibomen en geveltuinen, traditionele, afwisselende gevels, hangende verlichting. Nergens een auto te zien, overal ruimte voor voetgangers. En het plein is er om elkaar te ontmoeten, elke dag opnieuw. De uitvoering van de Remise (www.remisehaarlem.nl) start dit jaar.