Jaarbericht 2012

Het was een dynamisch en inspirerend jaar voor Rijnboutt! We werkten aan ontwerpen voor gebouwen en de publieke ruimte, aan stedenbouwkundige opgaven en haalbaarheidsstudies. The Bank aan het Rembrandtplein won de FGH vastgoedprijs 2012. Een aantal projecten is volop in uitvoering of werd het afgelopen jaar opgeleverd: de bioscoop aan het Eemplein in Amersfoort en het winkelwarenhuis ‘Lindershuis’ in Dordrecht. De personele groei van 2011 heeft zich doorgezet in 2012.

Rijnboutt op excursie in de zuidvleugel van de randstad

Het aantal opgaven in de binnenstad van Amsterdam is sterk toegenomen. Zonder uitzondering betreft het hier uitdagende transformaties van karakteristieke gebouwen, gemeentelijke en rijksmonumenten.

Veel van de nieuwe opgaven kenmerken zich door de grote betrokkenheid van verschillende partijen bij de totstandkoming. Nieuwe opdrachten op het gebied van zorg en gezondheid komen in nauwe samenwerking met gebruikers tot stand. Bij het herbestemmen in de binnenstad werken wij nauw samen met alle betrokkenen en belanghebbenden om tot een zo optimaal mogelijk ontwerp te komen.

Onze betrokkenheid bij het opstellen van het BREEAM label duurzame gebiedsontwikkeling heeft ertoe geleid dat wij na vaststelling van dit nieuwe label permanent een gecertificeerde BREEAM expert gebiedsontwikkeling in ons bureau hebben.

Sinds 2008 maken wij bij alle gebouwopdrachten gebruik van Building Information Modelling (BIM). Hierbij wordt alle relevante informatie over een ontwerp opgeslagen in een driedimensionaal model. In verschillende netwerken leveren wij op directie en expertniveau een bijdragen in het ontwikkelen van een afsprakenstelsel voor het uitwisselen en beheren van informatie middels openBIM.

Onze nieuwe projecten spelen in Amsterdam, Tilburg, Oosterhout, Vlaardingen, Ouderkerk aan de Amstel, Amstelveen, Vijfhuizen, Delft en Gouda. Rijnboutt magazine #6 verschijnt in het voorjaar 2012.

Wij wensen onze opdrachtgevers, adviseurs en alle betrokkenen in de totstandkoming van onze projecten een prachtig 2013 toe!

Werken bij Rijnboutt

Rijnboutt is een multidisciplinair ontwerpbureau op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Rijnboutt staat voor complexe eenvoud. We maken uitdagende stedelijke vraagstukken van de toekomst doelgericht eenvoudig en overzichtelijk.

Als je onze collega’s vraagt hoe het is om bij Rijnboutt te werken, dan worden de collega’s, de prettige sfeer, de excursies, de professionele manier van werken, de kwaliteit, de diversiteit in disciplines, en de mooie en interessante projecten op bijzondere locaties, steevast genoemd.

Lees meer…