Schiphol Trade Park start met BREEAM-certificeringstraject

Schiphol Trade Park, een unieke werklocatie ten zuiden van Schiphol, zet hoog in op het gebied van duurzaamheid; op termijn moet het gebied een internationaal voorbeeld worden. Om deze duurzaamheidsambitie te concretiseren is begin 2013 gestart met een BREEAM certificeringstraject voor de planvormingsfase. Schiphol Trade Park zet in op het behalen van vier van de maximaal vijf kwaliteitssterren. De certificering wordt naar verwachting deze zomer afgerond.

Duurzaamheid op Schiphol Trade Park Schiphol Trade Park heeft de ambitie uitgesproken om het meest innovatieve en duurzame logistieke bedrijventerrein van Europa te worden en daarmee de internationale concurrentiepositie van luchthaven Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te versterken. Voor het terrein zijn 27 duurzaamheidsambities gedefinieerd, waardoor duurzaamheid verweven is in het gehele concept: van proces tot uitvoering en van inrichting tot management. Het is een integraal onderdeel in de verschillende kaders en planproducten.

BREEAM BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidspresentatie van een gebied te bepalen. Dit onafhankelijke keurmerk is voor Schiphol Trade Park belangrijk, omdat dit de duurzaamheidsambities meetbaar en communiceerbaar maakt. Eind 2012 heeft Schiphol Trade Park zich geregistreerd bij de Dutch Green Building Council (DGBC). Deze organisatie is verantwoordelijk voor de toetsing van en het toezicht op BREEAM-certificeringstrajecten. BREEAM certificering voor een gebied is, in tegenstelling tot certificering voor gebouwen, relatief nieuw in Nederland. Schiphol Trade Park is één van de eerste gebieden in Nederland dat voor een certificaat in aanmerking komt.

Zie Schiphol Trade Park