Wonen aan het park

Stedenbouwkundig plan

De doorsnede van het gebouw is ten opzichte van de gegeven bouwenveloppe ingrijpend gewijzigd. De parkeergarage is als het ware ‘ingepakt’ met wonen. Aan de zijde van de kerk worden de woningen direct vanaf een wandelpad ontsloten. De woningen kunnen hier aansluiten bij de mogelijk toekomstige bebouwing rond het kerkplein. Aan de andere zijde bevinden zich de zogenaamde parkwoningen. Zowel de entree als de buitenruimte van deze woningen kijken uit over het park. De parkeergarage is niet meer overduidelijk aanwezig, maar is nu een vanzelfsprekend onderdeel van het gebouw.

De ontsluiting van de bovengelegen woningen vindt plaats middels galerijen. Deze bevinden zich op een steeds wisselende positie. Door deze variatie ontstaat er niet een vanzelfsprekende ‘achterkant’. Door het van positie wisselen van de galerijen bevinden zich de buitenruimten van de woningen zowel aan de zuidoost als aan de noordwestzijde. Zowel de galerijen als de buitenruimte variëren in positie en afmeting. Elke woonlaag is anders, en dus herkenbaar aan een eigen identiteit.

Doorsnede

De verdiepingsvloeren van het gebouw zijn ten opzichte van elkaar steeds een beetje verschoven. De gevelbanden, die rond het gehele gebouw lopen, liggen daardoor steeds iets anders ten opzichte van elkaar. Deze banden hebben elk een eigen afmeting. Anders dan in de bestaande galerijflats in Hoogvliet, waar de monotone positie van galerijen en de hoogten van hekwerken op elke laag dezelfde is, maakt de variatie in de gevel hier duidelijk dat de achterliggende ruimte in positie en in functie per verdieping varieert.

Model doorsnede

De ruime afmetingen van de verschillende buitenruimten en de balkons op de verdiepingen maken het mogelijk om aan beide zijden van het gebouw buiten te zitten. De indeling van de plattegronden is variabel en zodanig dat de woonkamer altijd aan een privé buitenruimte grenst. Aan de galerijzijde bevindt zich een eetkamer met openslaande deuren.

De aan het wandelpad ontsloten woningen op de begane grond beschikken over een ruime patio. Aan de voorzijde is de woning extra hoog. De flexibele indeling van deze woning maakt verschillend gebruik mogelijk. De parkwoningen beschikken over een buitenruimte die uitkijkt over het park.

Begane grond

De eerste woonlaag van het gebouw is door het ‘inpakken’ van de garage groter dan de uitgangspunten als vastgelegd in het stedenbouwkundig plan. Hiervoor is ruimte gevonden door het gebouw een meter verder het park in te schuiven dan aanvankelijk de bedoeling is. Aan de zijde van de kerk is de onderste woonlaag drie meter gegroeid. Deze mogelijkheid is ontstaan doordat in overleg met de buurtbewoners besloten is de rijweg hier te vervangen door een wandelpad.

2de verdieping

Door de gekozen opbouw van de bovengelegen verdiepingen is de afstand tussen de Schrobnet flat en het nieuwe gebouw 9,3 meter groter dan in het stedenbouwkundig plan.

4de verdieping

De bestaande dubbel rij Elzen blijft in ieder geval gehandhaafd in het toekomstige park. Deze bomengroep, die mogelijk uitbreiding krijgt, fungeert als een privacy scherm voor de woningen aan het park. Zij vormen als het ware een ‘groene’ buffer. Aan het ontwerp van het park wordt op dit moment door Ds+V volop gewerkt.

De centrale entree van het gebouw is gecombineerd met de entree van de fietsenstalling, de entree van de parkeergarage en de containerruimte. Op deze manier kan er op deze verschillende onderdelen een maximale controle uitgeoefend worden door de bewoners zelf. Via de parkeerplaats voor de kerk kan de garage ingereden worden. Bewoners kunnen zowel vanaf het wandelpad (hoofdentree) als vanaf de zijde van het park de centrale hal bereiken. Aan de centrale hal bevindt zich een collectieve huiskamer en een gezamenlijke patio voor de bewoners.

In de volgende fase worden een aantal zaken specifiek nader onderzocht. Van de verschillende woningtypen worden een aantal indelingsvarianten onderzocht en aan de klankbordgroep ter beoordeling voorgelegd. Mogelijk leidt dit tot een aantal keuze opties voor de toekomstige kopers en huurders. Daarnaast wordt samen met Ds+V het ontwerp voor het park verder uitgewerkt. Hierdoor kan de exacte positie van het gebouw licht wijzigen.

Model
Model parkzijde

Het gebouw wordt opgebouwd uit metselwerk banden en doorlopende aluminium puien. De puien krijgen weliswaar waar nodig een gedeeltelijk gesloten invulling, maar maken de woningen door de riante maatvoering uitgesproken licht. De metselwerkbanden worden geprefabriceerd en uitgevoerd met een uitgesproken warme en ietwat grillige steen. De keuze voor deze steen zorgt voor een mooi en spannend contrast met de strakke puisystemen en de gekozen verwerkingsmethode.

Model kerkzijde
Maquette