Jaarbericht 2015

2014 was wederom een productief jaar. Een aantal mooie projecten werd opgeleverd, geheel of gedeeltelijk, van andere werd de realisatie gestart. In Amstelveen werd het wooncomplex De Ontmoeting opgeleverd, in Waddinxveen werd het nieuwe centrum grotendeels voltooid, in Tilburg de eerste fase van de transformatie van de AaBe-fabriek tot een nieuw winkelgebied. In Amsterdam kwam het eerste project aan het Damrak gereed, de renovatie van het American Express-pand ten behoeve van de spectaculaire tentoonstelling Body Works. De restauratie van het monumentale gebouw aan het Concertgebouwplein tot ultramodern kantoor kwam gereed. Op de valreep opende de Foodmarkt van Jumbo op het Storkterrein in Amsterdam-Noord. En tenslotte werd in de laatste week van december de ontwikkelovereenkomst voor de Rivierzone in Vlaardingen definitief.

Op het Gelderlandplein, aan de Nieuwendijk, aan het Rokin en het Damrak, allemaal in Amsterdam, zijn de uitvoering van de herontwikkeling, uitbreiding en vernieuwing in volle gang. Dat geldt ook voor de woningbouw in het binnenstedelijke Zijdebalen in Utrecht, het fraai gelegen woningproject de Vlondertuinen in Den Bosch en de transformatie van kantoorgebouw de Thorbecketoren in Den Haag naar schitterende huurappartementen.

Het jaar 2014 begon op een bijzondere manier. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht ontstond nieuwe dynamiek in projecten. Het Tilburgse spoorzonegebied had die extra aandacht nodig om het vertrouwen in de locatie te herbevestigen. In november werd het definitieve ontwikkelprogramma voor de LocHal, de bibliotheek en het handelscentrum bevestigd. Een ander uitvloeisel van de verkiezingen was de koerswijziging voor het Haagse Spuikwartier. Voor het gebied werd een geïntegreerde ontwikkeling voorbereid waarin cultuur, onderwijs, wonen en allerlei stedelijke functies geplaatst kunnen worden. De gebiedsontwikkeling is gericht op de afronding van het Haagse Nieuwe Centrum, de verbinding tussen het oude centrum, het kernwinkelgebied, het stationsgebied en de Rivierenbuurt. Eind 2014 is de aanbesteding daarvoor gestart. Wij adviseren en ondersteunen de gemeenten Tilburg en Den Haag bij de stedenbouwkundige planvorming.

2014 was ook een jaar van veranderingen. De markt verandert, de bouw verandert, de architectuur verandert. Tenders, aanbestedingen en pitches vergen veel tijd en inspanning. Samenwerkingen met en werkverdeling tussen opdrachtgever, aannemer, adviseur en architect kennen vele vormen. Naast de werkzaamheden van ontwerp tot en met begeleiding van de realisatie van de uitvoering verzorgen wij voor opdrachtgevers ook het management van projecten waarbij de aansturing van, en verantwoordelijkheid voor overige projectdisciplines eveneens tot onze werkzaamheden behoort. Onze organisatie wordt daar steeds opnieuw op afgestemd; expertise, middelen, BIM-kennis, duurzaamheidsexpertise, etc. worden per opgave bepaald. Om slagvaardiger te zijn, implementeerden we een nieuw ERP systeem.

Op excursie in Nijmegen

2014 sloten we af met het verschijnen van het zevende Rijnboutt magazine, waarin het voorzichtig groeiende optimisme in de stedelijke ontwikkeling de boventoon voert. Een ontwikkeling waaraan ook Rijnboutt een optimistische en wezenlijke bijdrage hoopt te blijven leveren.

Werken bij Rijnboutt

Rijnboutt is een multidisciplinair ontwerpbureau op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Rijnboutt staat voor complexe eenvoud. We maken uitdagende stedelijke vraagstukken van de toekomst doelgericht eenvoudig en overzichtelijk.

Als je onze collega’s vraagt hoe het is om bij Rijnboutt te werken, dan worden de collega’s, de prettige sfeer, de excursies, de professionele manier van werken, de kwaliteit, de diversiteit in disciplines, en de mooie en interessante projecten op bijzondere locaties, steevast genoemd.

Lees meer…