Bouw Aalmarkt Leiden

Voor de bestaande panden aan de Aalmarkt is het funderingsherstel volledig uitgevoerd en het heiwerk voor de nieuwe panden is afgerond. Momenteel wordt de bouwput tussen Aalmarkt/Breestraat uitgegraven ten behoeve van de kelder voor de nieuwbouw. In het oude LVC zijn de stabiliteitsconstructies geplaatst en aan de Catherinahof is een staalconstructie geplaatst. Hiermee is de fase van opbouw in Leiden gestart.

Enkele beelden van de sloop, het heiwerk en de constructies in de afgelopen maand:

Binnen bij Aalmarkt 19-20 na sloop van inrichting.

De achtergevels van de Aalmarkt 11 t/m 16 (links) zijn voor een gedeelte gesloopt. Inmiddels is hier funderingsherstel uitgevoerd. Het heiwerk is in uitvoering (midden).
Ornament van Breestraat 66.
Doorzicht vanuit de Breestraat richting de Aalmarkt. Het monument, Breestraat 68, is gesloopt om de doorgang te creëren voor de nieuwe doorloop Catharinasteeg. Op nummer 66 (links) komen nieuwe winkels. Aalmarkt 70 (rechts) zal een combinatie worden van winkels en woningen.
Het zicht op het gat van Van Nelle met zicht op de oude concertzaal LVC (links).
De achtergevels van de Mandemakerssteeg 9 t/m 13 met (vooraan) het staal dat ingebracht gaat worden om het geheel op poten te zetten. Daarna kan ontgraven worden voor de nieuwbouw.
Binnen bij Aalmarkt 19-20 na sloop van inrichting.
De achtergevels van Aalmarkt 11 t/m 16 voorzien van een tijdelijke hulpconstructie om het geheel bij elkaar te houden.