Meer regie op ontwerp en uitvoering door Open BIM

Werken met een bouwinformatiemodel (BIM), een digitaal 3D gebouwmodel waaraan informatie is gekoppeld, is al geruime tijd gemeengoed bij Rijnboutt. Rijnboutt gebruikt BIM voor het ontwerpen, berekenen, analyseren en controleren van gebouwen in samenspraak met meerdere partijen. In verschillende recente projecten heeft Rijnboutt BIM intensief toegepast, zoals bij de herbestemming van het postkantoor aan de Neude in Utrecht, de warenhuizen aan het Rokin in Amsterdam en The Olympic 1962 (Citroën Noordgebouw) aan het Stadionplein in Amsterdam. Vanaf de eerste studie tot aan de technische uitwerking worden de gebouwen gemodelleerd in 3D. Hiervoor wordt de BIM-software ArchiCAD gebruikt. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het werken met ‘Open BIM’.

3D BIM modellen met links Citroën Noordgebouw, The Olympic in Amsterdam en rechts Rokin 49 in Amsterdam

Samenwerken in Open BIM

Open BIM is het uitwisselen van BIM-modellen op basis van open standaarden. De motivatie voor het werken met Open BIM ligt in de winst die te behalen is in de onderlinge afstemming van de partijen die verantwoordelijk zijn voor het uiteindelijke gebouwontwerp: architect, constructeur en installatie-adviseur(s). De verschillende partijen werken doorgaans met verschillende softwarepakketten waaronder ArchiCAD en Revit. Het algemene bestandsformaat IFC, een Open BIM-standaard, staat garant voor een probleemloze uitwisseling. Het projectteam van Rijnboutt, dat vaak als centraal aanspreekpunt functioneert, voegt de 3D-modellen van constructeur en installatie-adviseur(s) samen met het eigen 3D-model en vergelijkt de verschillende modellen in het softwareprogramma Solibri. De modellen worden zowel visueel als geautomatiseerd gecontroleerd op conflicten. Waar bijvoorbeeld een luchtkanaal door een ligger is getekend, brengt Solibri dit aan het licht.

De werkwijze van Rijnboutt in open BIM

De probleempunten die Solibri signaleert zijn op een inzichtelijke manier met de andere partijen te communiceren en vervolgens te monitoren. De probleempunten (issues) worden in een 3D-beeld opgeslagen waaraan een actie en een zogeheten actiehouder (de partij die het betreft) worden gekoppeld. Rijnboutt verzamelt de issues en deelt die met de andere partijen. De anderen op hun beurt koppelen hun acties terug en het 3D-model wordt hierop aangepast. Actielijsten zijn daarmee overbodig geworden.

Een voorbeeld van conflicten tussen bouwkundige onderdelen, constructie en installaties

Behalve de inzet van BIM gedurende de ontwerpfase, maken ook aannemers steeds vaker gebruik van 3D modellen. De ontwerpmodellen van Rijnboutt bieden de ruimtelijke kaders voor de deelmodellen van onderaannemers. Daarbij functioneren de ontwerpmodellen van Rijnboutt als een (extra) controlemiddel, met een gunstig effect op het terugdringen van de foutmarge.

Tijdswinst en extra kwaliteitscontrole

Samenwerking op basis van Open BIM levert aanwijsbare winst op in de doorlooptijd van het hele proces van ontwerp tot realisatie. Open BIM biedt Rijnboutt de middelen om de regie op het ontwerpproces en de kwaliteit van het gebouwde resultaat strakker in de hand te houden. Het stelt Rijnboutt in staat sneller te schakelen en meer accuraat te handelen. Dat biedt voordelen niet alleen met het oog op tijdwinst, maar ook in de aanzienlijke vermindering van het aantal ‘bouwfouten’ tijdens de uiteindelijke realisatie.