Ontwerpen met BIM

Steeds meer aannemers werken met BIM in de uitvoeringsfase. Hoewel dit een goede ontwikkeling is, wordt nu steeds vaker beweerd dat een BIM model altijd direct een volledig uitgewerkt model moet zijn. Daarmee lijkt te worden vergeten dat een gebouw eerst ontworpen moet worden.

In de ontwerpfase bepaal je met de opdrachtgever eerst WAT je gaat maken. Hierna leg je met de adviseurs DE PRINCIPES vast van HOE je het gaat maken. Dit moet allemaal goed afgestemd worden voordat je het ontwerp gaat verfijnen en de daadwerkelijke detaillering van leveranciers gaat invoeren. Je werkt tijdens het ontwerpproces van grof naar fijn, dat is door BIM niet veranderd. Om tot het definitieve ontwerp te komen zal er nog veel onderzocht en gewijzigd worden. Wil er bij al die variaties en wijzigingen sprake zijn van overzicht en controle, is het raadzaam om met het ‘bimmen’ al in de ontwerpfase te beginnen. Het werken met BIM in de ontwerpfase biedt veel voordelen:

  • Startinformatie is direct gestructureerd, in het BIM beschikbaar en toepasbaar in vervolgprocessen voor alle partijen;
  • De tekeningen uit het BIM model zijn consistent. Wijzigingen hoeven alleen te worden doorgevoerd in het model; de tekeningen worden opnieuw gegenereerd;
  • Met de data uit het BIM model kan je het programma van eisen controleren of de BVO/GO verhoudingen bepalen. Het aantal vierkante meters BVO, GO en NVO wordt in overzichtelijke lijsten gepresenteerd en in 3D getoond. Bij elke wijziging is het up-to-date maken van deze informatie één druk op de knop;
  • Op basis van de BVO’s, verwacht afwerkingsniveau en met behulp van referentieprojecten kan een kostenraming uit het BIM model worden gehaald;
  • Doordat alles in 3D is ingevoerd heeft de opdrachtgever direct inzicht in hoe het gebouw er uit komt te zien; er kunnen relatief eenvoudig mooie visualisaties gemaakt worden voor de verkoop, verhuur en toekomstige gebruikers;
  • De installatieadviseur en constructeur gebruiken het model van de architect als onderlegger om hun eigen aspectmodel te maken, waarmee zij het ontwerp qua installaties en constructie verder verfijnen en uitwerken. Dit voorkomt dubbel werk, verlaagt de kosten en schept basisvoorwaarden voor kwaliteit;
  • De modellen kunnen worden samengevoegd tot een coördinatiemodel om te controleren of er genoeg ruimte gereserveerd is in het ontwerp voor de installaties en constructie. Daar waar nodig wordt het ontwerp aangepast. Het proces van afstemming is zeer efficiënt, omdat ruimtelijke conflicten tussen objecten in het bouwwerk tijdig worden opgespoord en opgelost;
  • Door middel van extra analyse op bijvoorbeeld energieverbruik, ventilatiebehoeftes, controle van vluchtwegen et cetera, kunnen toekomstige prestaties voorspeld worden en al vroegtijdig worden aangepast tegen relatief geringe kosten.

Wanneer het ontwerp definitief is en de principedetaillering bekend, kunnen de aspectmodellen van de architect, constructeur en installatieadviseur verrijkt worden met definitieve details, zodat de aannemer de modellen van de leveranciers beter kan controleren met het ontwerpmodel.

Op deze wijze draagt het gebruik van BIM bij aan een optimaal proces en waarborgt het kwaliteit van het bouwwerk.