Branche innovatie contract BIM

De bouwsector is bezig met een overschakeling op werken met BIM (Bouw Informatie Model). Deze technologie biedt veel voordelen voor alle ketenpartners (architecten, adviseurs, aannemers). De samenwerking tussen deze ketenpartners wordt veel intensiever. Extra mogelijkheden ontstaan. Bij het daadwerkelijk rondom BIM samenwerken ontstaan daarbij veel vragen. In dit Branche-innovatiecontract worden deze vragen verder uitgewerkt en in de vorm van technologieclusters opgepakt. Bij dit BIC zijn de volgende brancheverenigingen betrokken: Bouwend Nederland, Bond Nederlandse Architecten, NL Ingenieurs en UNETO-VNI. De branches zijn opdrachtgever voor dit Brancheinnovatiecontract. Rijnboutt is door de BNA gevraagd deel te nemen aan dit BIC BIM.

Inventarisatie van te verwachten branche specifieke innovatie behoeften, -kansen en –knelpunten

De introductie van de BIM (Bouw Informatie Model) technologie in de bouwkolom kan veel problemen oplossen en nieuwe manieren van werken creëren. BIM zorgt ervoor dat het hele ontwerpproces van bouwwerken (in 3D) kan worden uitgevoerd én elektronisch en transparant gedeeld kan worden met alle ketenpartners. Met het toepassen van BIM in het eigen bedrijf (“little BIM”) heeft de sector inmiddels enige ervaring, maar de werkwijze waarbij middels intensieve samenwerking de voordelen in de keten zichtbaar worden (“big BIM”) heeft een erg grote impact omdat de communicatie tussen ketenpartners anders wordt, de werkwijze binnen de betrokken bedrijven veranderd, en flexibiliteit en transparantie nemen fors toe. De voordelen zijn in potentie groot; alleen al de reductie van faalkosten is een belangrijke drijfveer, maar vooral de verhoging van de kwaliteit van bouwwerken heeft grote impact.

De volgende inhoudelijke onderwerpen zijn geïdentificeerd bij de voorbereiding van het branchecontract en worden verder uitgewerkt:

  • Detailniveaus data-modellen
  • Rollen, verantwoordelijkheden en gevolgen voor aansprakelijkheid
  • Juridische afspraken rondom BIM
  • BIM automatische modelanalyse (tbv. Model- en projectmanagement)
  • Objectbibliotheken en databeschikbaarheid
  • Classificering van objecten in een BIM
  • Werkmethodieken rondom BIM (een BIM handboek)
  • Overgang little BIM naar big BIM met BIM-quickscan

Wat is BIM?

Naast deze onderwerpen maakt vooral het bij elkaar aan tafel zitten en ervaringen uitdelen over BIM al veel duidelijk; Iedereen heeft een ander beeld van BIM. De architect denkt vooral aan BIM in de ontwerpfase, consistent tekenwerk, m2 lijsten uit het BIM model, 3D inzicht/communicatie en het clashen met constructeur en installatie adviseur. De aannemer wil vooral exacte hoeveelheden en een as built model. De installateurs denken aan bestellijsten en kosten koppeling met het as built model. De opdrachtgever denkt aan communicatie via 3D beelden en een model voor beheer.

Hieruit blijkt maar weer hoe breed BIM is en dat er nooit slechts 1 BIM model is met alle informatie, maar altijd verschillende aspectmodellen die met elkaar gecontroleerd kunnen worden of als uitgangspunt gebruikt kunnen worden.