Rijnboutt werkt. Vakmanschap, attitude en actualiteit

Magazine #3

De uitnodiging van het ABC Architectuurcentrum Haarlem om een tentoonstelling in te richten over ons werk hebben we met enthousiasme opgepakt. Het ABC organiseert een kwalitatieve reeks van tentoonstellingen en lezingen, en daar wilde we graag onderdeel van zijn. Maar dan: wat laten we zien? Waar denken we aan bij Haarlem als object van bewerking?

De tentoonstelling werpt een blik op de werkwijze van Rijnboutt, en is opgezet rond drie elkaar overlappende thema’s: vakmanschap, attitude en actualiteit. De thema’s zijn ontleend aan de ontwerpcontext van vandaag, waar steeds meer partijen om een plaats aan tafel vragen. Interactieve planvorming is een vast onderdeel geworden bij stadsvernieuwing, herbestemming en gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om een nieuwe houding van de ontwerper, en om nieuwe gereedschappen die deze houding ondersteunen.

Met een selectie van projecten geeft dit tentoonstelling een indruk van de grote verscheidenheid aan ruimtelijke opgave waaraan het bureau werkt. De thematiek van de tentoonstelling wordt verder uitgewerkt in het hier voorliggende magazine. Het magazine biedt ondermeer ruimte aan een aantal ‘buitenstaanders’, die vanuit hun expertise op het werk en de werkwijze van Rijnboutt reflecteren.

Rond het thema actualiteit hebben we een werksessie georganiseerd met geëngageerde ‘Haarlemse’ mensen. Zij zijn gevraagd hun ‘prioriteit voor Haarlem’ te benomen. Het resultaat is een ruimtelijke agenda voor Haarlem, die een verrassend licht werpt op de stad. Ook van de werksesie wordt in dit magazine verslag gedaan.