Presentatie Mariëlle Vissers: BIM in de architectuur

Nationale Staalbouwdag

De Nationale Staalbouwdag is hét jaarlijkse info-event voor bouwprofessionals die het voor het zeggen hebben bij: vastgoed- en projectontwikkelingsmaatschappijen, architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwondernemingen, staalconstructiebedrijven, maar ook bij overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

De DMU’s komen naar de Nationale Staalbouwdag om kennis te vergaren over de laatste trends en ontwikkelingen in het opdrachtgeven, ontwerpen en bouwen met staal. Hiertoe biedt organisator Bouwen met Staal een veelzijdig programma met een dagvullend plenair congres en praktijkseminars voor specifieke doelgroepen. De afgelopen jaren heeft de dag gemiddeld zo’n 1.600 bezoekers getrokken.

BIMmen heeft de toekomst. Het gebruik van BIM vraagt veel van de betrokkenen, heeft impact op de dagelijkse beroepspraktijk (anders denken, anders werken). Máár er valt veel te winnen in tijd, geld en (keten)samenwerking. Daarom dit seminar BIM Best Practices. Aan de hand van inspirerende toepassingen in actuele projecten laten vijf ervaringsdeskundigen u weten wat BIM (het Building Information Model, maar ook Building Information Modelling en Building Information Management) praktisch inhoudt, waar je als gebruiker nu nog tegenaan kunt lopen, maar vooral welke bewezen, onderscheidende pluspunten het BIMmen heeft voor álle disciplines binnen de Nederlandse (staal)bouw?

Mariëlle spreekt tijdens het BIM-seminar in Breakout zaal over BIM in de architectuur.

Pieter Kers

nationalestaalbouwdag.nl