Rijnboutt ondersteunt de BIM Basis ILS

BIM Basis informatieleveringsspecificaties

Samenwerken in Open BIM

Steeds meer bouwers en aannemers zetten BIM intensief in voor het berekenen van de hoeveelheden en het aansturen en controleren van de BIM modellen van de leveranciers. Om dit goed en eenvoudig te kunnen doen hebben 13 aannemers, samen met Building Smart, afspraken gemaakt over leveringsspecificaties waaraan een BIM model moet voldoen. Het open BIM-uitwisselingsformaat IFC en de NL-SfB codering zijn als uitgangspunten gebruikt. Het resultaat hiervan is de BIM basis ILS (Informatieleveringsspecificaties).

Rijnboutt heeft deze leveringsspecificaties gronding bestudeerd en kan BIM modellen leveren die volledig aan deze specificaties voldoen. Rijnboutt ondersteunt dit initiatief omdat dit de communicatie met derden en voorbereidingen in IFC model checker software als Solibri een stuk eenvoudiger maakt. Het grootste deel van de specificaties zijn verwerkt in de startbestanden voor nieuwe projecten, zodat hier bij elk nieuw project al aan wordt voldaan.

Van ontwerpmodel naar uitvoeringsmodel

Wanneer de bouwer en/of opdrachtgever aangeeft met BIM te willen werken voor het aansturen van de leveranciers gaan we met de bouwer aan tafel zitten om af te spreken op welke vlakken het BIM model verrijkt moet worden van ontwerpmodel naar uitvoeringsmodel. Vervolgens kan dan ook de extra informatie aan de elementen in het BIM model gekoppeld worden, zoals de NL-SfB codering en Firerating. Met deze leveringsspecificaties staat al vast op welke manier extra informatie aan het model wordt toegevoegd. Hierdoor kan in de IFC model checker gebruik worden gemaakt van standaard classificaties.

Kijk voor meer info over de BIM basis ILS op: bimloket.nl of buildingsmart.nl