Centrum Stadshagen

Zwolle

Stadshagen is een uitbreidingswijk (vinex-locatie) ten noorden van de binnenstad van Zwolle. De rationele structuur van de Mastenbroekpolder, ontgonnen in de 14e eeuw, vindt zijn pendant in de stedenbouwkundige hoofdopzet van de wijk. De benadering voor de uitbreiding van het stadshart aan het Twistvliet sluit naadloos aan op Panorama Nederland. Het is een oproep van het College van Rijksadviseurs (CRa) om de uitdagingen waarvoor we in Nederland staan integraal aan te pakken en zo ruimtelijke kwaliteit in de breedste zin des woords te realiseren. In het uitbreidingsplan hebben opgaven zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, mobiliteit en energie, maar ook stedenbouwkundige inpassing, ruimtelijke kwaliteit, beleving en gebruikscomfort, geleid tot een integraal gelaagd ontwerp. Mooie voorbeelden in het plan zijn de Hortus Conclusus en de Kas, plekken waar duurzaamheidsambities optimaal zichtbaar zijn en tevens ruimte is voor sociale aspecten als educatie en ontmoeting.

Centrum Stadshagen Zwolle plein Centrum Stadshagen Zwolle avond
Centrum Stadshagen Zwolle schets
Centrum Stadshagen Zwolle straat en groen
Centrum Stadshagen Zwolle maquette
Centrum Stadshagen Zwolle birdview

over het project

tender voor de uitbreiding van het bestaande hart van Stadshagen met winkels, woningen, parkeergarage en een sociaal-maatschappelijk programma. Belangrijk aandachtspunt is het creëren van beleving en ‘gezelligheid’

tender

2018

opdrachtgever

AM Real Estate Development

team

Frederik Vermeesch, Annemiek Wiggers, Arnon Jordan, Caroline Urberger, David Philipsen, Jurjen de Gans, Michiel van der Drift

samenwerking

De Urbanisten, De Wijde Blik, DGMR, Goudappel Coffeng, Interra, Siemens, SUM Architecten, Tenman

beeld

visualisaties Proloog, maquette MadeByMistake

Centrum Stadshagen Zwolle plein Centrum Stadshagen Zwolle avond
Centrum Stadshagen Zwolle schets
Centrum Stadshagen Zwolle straat en groen
Centrum Stadshagen Zwolle maquette
Centrum Stadshagen Zwolle birdview
Centrum Stadshagen Zwolle schets
Centrum Stadshagen Zwolle straat en groen
Centrum Stadshagen Zwolle maquette
Centrum Stadshagen Zwolle birdview