Kruidenbuurt

Eindhoven

De Kruidenbuurt ondergaat sinds 2004 een grootscheepse vernieuwing. Een groot deel van de bestaande bebouwing in het noordelijk deel van de buurt is vervangen door nieuwe tuinstedelijke woningbouw die samen de bestaande woningen een nieuwe buurt vormt. Het plan bestaat uit bouwblokken en een centrale rondlopende bomenlaan die niet alleen alle blokken omsluit, maar ook een autovrij binnengebied omkadert waarin verschillende pleintjes liggen. De laan heeft een asymmetrisch profiel met een brede bomenberm en soortenrijke onderbeplanting en tuinen en patio’s achter lage en hoge tuinmuren. Sterke baksteenarchitectuur, een duidelijke scheiding tussen openbare en private plekken en tijdloos materiaalgebruik brengen het tuinstadkarakter terug.

Kruidenbuurt Eindhoven rondlopende straat met bomen Kruidenbuurt Eindhoven autovrij binnengebied
Kruidenbuurt Eindhoven baksteenarchitectuur
Kruidenbuurt Eindhoven beplanting muren
Kruidenbuurt Eindhoven tuinen en bomenrij

over het project

beeldkwaliteitsplan openbare ruimte, masterplan openbare ruimte, inrichtingsplannen openbare ruimte

programma

650 nieuwe woningen en ruim 400 bestaande woningen

opdrachtverlening

2003

realisatie

2007 – 2011 (eerste vier fasen)

opdrachtgever

De Nieuwe Combinatie Eindhoven

team

Richard Koek, Willem Hermans, Daniëlle Segers

samenwerking

AWG Architecten Antwerpen, Hoen Architecten Maastricht

beeld

fotografie Kees Hummel

publicaties en artikelen

Kruidenbuurt

Kruidenbuurt Eindhoven rondlopende straat met bomen Kruidenbuurt Eindhoven autovrij binnengebied
Kruidenbuurt Eindhoven baksteenarchitectuur
Kruidenbuurt Eindhoven beplanting muren
Kruidenbuurt Eindhoven tuinen en bomenrij
Kruidenbuurt Eindhoven baksteenarchitectuur
Kruidenbuurt Eindhoven beplanting muren
Kruidenbuurt Eindhoven tuinen en bomenrij