Centrumplan

Rotterdam, IJsselmonde

Uitgangspunt voor het ontwerp van het kantoorgebouw was het stedenbouwkundig plan opgesteld door Rein Geurtsen voor het nieuwe centrum van IJsselmonde.

Dit plan heeft de primaire doelstelling: het maken van een intiem centraal gelegen plein, als het ware de nieuwe stedelijke huiskamer van IJsselmonde. Voor de nieuwbouw van het deelplan, een verzamelgebouw waar de kantoren van de deelgemeente, het CWI en de Sociale Dienst in gehuisvest zullen worden, is dit een blessing in “disguise.”

De beschikbare enveloppe voor het gebouw is de contramal van het plein en de beschikbare totale ruimte. Het is een diepe massa met een grote inpandigheid. Geen ideaal uitgangspunt voor een efficiënt en marktconform kantoorgebouw.

Rijnboutt heeft deze situatie als uitdaging aangegrepen: het ontwerp heeft vanaf het eerste moment wel iets weg gehad van een opgerolde slang. Het wordt geen standaard kantoorgebouw op een perifere werklocatie. Binnen het Masterplan vastgestelde volume is een zo efficiënt mogelijk kantoor gepositioneerd. Daardoor ontstaat er in de buik van het gebouw een verassende patio. Hier heerst rust. De materialen van de gevels en de inrichting van de patio ondersteunen het verschil in beleving tussen het drukke en stedelijke marktplein en de rust die de patio oproept. Aan deze patio bevinden zich alle publieksfuncties van de verschillende gebruikers. De patio en de daaromheen gelegen publieksruimten vervullen een zelfde rol als het stedelijke plein buiten: het is een ontmoetingsplek voor de inwoners van de deelgemeente IJsselmonde.

Projectnummer
0432
Ontwerp
Bart van der Vossen
Opdrachtgever
Van der Looy projectmanagment b.v.
Constructeur
Pieters Bouwtechniek Haarlem
Hoofdaannemer
HKL bouw B.V.
Installatie adviseur
Technisch adviesbureau Maat bv
Opdracht
2004
Bouwjaar
2008-2011 (oplevering juni 2011)
Bruto oppervlak
10.000 m² + 175 parkeerplaatsen
Medewerkers
Henk Bas ten Brinke, Bart Cosijn, Berend van der Lans, Sylvia Rode, Mehrdad Tabrizi