Oostenburgereiland

Amsterdam

De opgave betrof de inrichting van de openbare ruimte van het Oostenburgereiland, een stukje vergeten industriële binnenstad beter bekend als het ‘Storkterrein’. Het gestelde doel was om aan dit gebied opnieuw betekenis te geven, passend binnen de sfeer en ambiance van de Amsterdamse binnenstad. Dit hebben wij gedaan via het zoeken naar raakvlakken die het gebied zijn betekenis kunnen geven zoals: het van oudsher ingegeven ondernemende klimaat, de historische betekenis (VOC geschiedenis), verknochtheid aan stedelijke cultuur, stedenbouw, enzovoort.

Projectnummer
0851
Ontwerp
Richard Koek
In opdracht van
Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling
Architect
Maxwan Architects
Ontwerp
2003 - 2008 (planning tot 2012)
Uitvoering eerste fase
2006 - 2007