Dorpse stedenbouw

Lieren

Lieren is een gemoedelijk enkdorp op steenworp afstand van Apeldoorn. Het is van oorsprong een agrarisch dorp, omringd door glooiende enken en lager gelegen grasland in de richting van het Beekdal. Opmerkelijk zijn de oude graansilo en de spoorlijn van Dieren naar Apeldoorn met het VSM-station en museum. In de zomer rijdt de stoomtrein, als toeristische attractie. Aan de oostkant van het dorp ligt het Apeldoorns kanaal, ooit gegraven voor de aan- en afvoer voor de papierindustrie op de Veluwe. Tegen het Apeldoorns kanaal aan ligt het dorp Oosterhuizen. Aan de oost- en noordkant loopt de oude beek langs het dorp met de voormalige watermolen uit 1907. In opdracht van de gemeente Apeldoorn is voor het dorp een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. In dit plan is het woningaantal van het van oorsprong agrarische dorp Lieren met een derde uitgebreid.

De randvoorwaarden voor het masterplan kwamen uit het landschap en de dorpsstructuur. Lieren is ontstaan langs de paden die het landschap doorsnijden, het is langs die linten vrijwel geheel organisch gegroeid wat heeft geresulteerd in typische Lierense kruisingen. Die groeistructuur heeft als basis gefungeerd voor de ontworpen dorpsuitbreiding. De dorpsstructuur bevat een aantal typische bebouwingskorrels met een paar bebouwingsiconen (kerk en voormalige zuivelfabriek). Om die structuur te behouden en te versterken zijn bebouwingsenveloppen opgenomen waarmee die structuur wordt geïntensiveerd.

Om de verweving van dorp en landschap te versterken zijn de bestaande zichtlijnen, vanuit het dorp naar het beek- en enkenlandschap, versterkt en nieuwe geïntroduceerd. De collectieve/ openbare ruimten bestaan uit gecultiveerde landjes, onderling verbonden met informele verbindingen. Deze zijn in het stedenbouwkundig plan doorgezet en versterkt met originele beplantingsstructuur (hagen, solitaire bomen, lanen, erfafscheiding beplanting).

1 van 5

Projectnummer
0907
Ontwerp
Richard Koek
Opdrachtgever
Gemeente Apeldoorn
Ontwerp
2008 – 2009
Medewerkers
Vivian Hofstede, Arjen Spijkerman