Pieter Vreedeplein

Tilburg

De opgave betrof de inrichting van een woonhof op 9 meter boven maaiveld, gelegen op een winkelblok. De woonhof bevat de woningentrees en het is tevens onderdeel van de privé-buitenruimte van de op hofniveau gelegen woningen. Het moet worden getypeerd als semi-openbare ruimte, maar dan op 9 meter boven straatniveau.

1 van 7

Ontwerp
Richard Koek
In opdracht van
MAB Projectontwikkeling Den Haag
Architect
Bonell & Gill Barcelona
Ontwerp en uitvoering
2004 - 2008