Stedebouwkundige verkenning

Graft-De Rijp

Stedebouwkundige verkenning Midden in het echte Hollandse landschap ligt het dorp Graft-De Rijp. Een landelijk dorp, omringd door droogmakerijen en veenpolders, waar het goed wonen is. De oorspronkelijke bebouwing van het dorp bevindt zich langs de dijk en aan de zuidzijde van het dorp een grote woonwijk. De vraag om nieuwe woningen in dorpen blijft. Vanuit het landschap gezien is er ruimte voor nieuwe woningen, maar wat dragen deze woningen bij aan het landschap?

Projectnummer
0883
Ontwerp
Richard Koek
In opdacht van
OMA Amsterdam
Ontwerp
2008
Medewerkers
Vivian Hofstede