Windmolenpark Afsluitdijk

Milieu Effect Rapportage windmolenpark. Als gevolg van het convenant met het Rijk over windenergie, hebben de provincies Noord-Holland en Friesland besloten samen te werken aan een windmolenpark bij de Afsluitdijk, bij gebrek aan locaties op land. De doelstelling is om een park met een vermogen van 300 MW te realiseren binnen een zone aan weerszijden van de Afsluitdijk.

Ontwerp
Richard Koek
In opdracht van
Kernteam IPWA
Ontwerp
1999 - 2001