Daktuinen centrum

Amstelveen

De ontwikkeling van een echt stedelijk centrum in Amstelveen ging gepaard met een sterke verdichting met winkels en woningen. De verschillende daktuinen zijn met gelijke materialen ingericht. Met beperkte middelen is een groene en kleurrijke wereld gerealiseerd waarin of waaraan de woon- en werkkwaliteit optimaal beïnvloed wordt.

Ontwerp
Richard Koek
In opdracht van
MAB Projectontwikkeling Den Haag, SAO CV Amstelveen.
Architecten
20.20 Londen, Atelier PRO Den Haag, Atelier Zeinstra Van der Pol Amsterdam, De Architectengroep, Amsterdam, ELV Rijswijk
Ontwerp en uitvoering
1997 - 2000