Masterplan Het Dorp

Arnhem

Het Dorp veroudert. Niet alleen in technische zin door de slijtage van het complex dat veertig jaar geleden werd gebouwd, maar ook doordat de sociaal-maatschappelijke principes van toen zich verder hebben ontwikkeld. Beide processen nopen tot acties om de sociale veiligheid te verbeteren, de woonkwaliteit te handhaven en het voorzieningenaanbod op peil te brengen.

Ontwerp
Richard Koek
In opdracht van
Stichting Het Dorp Arnhem, Trebbe Bouw Enschede
Architect
Van Ede Arnhem
Ontwerp
1996 - 2003
Uitvoering eerste fase
2004 - 2005