Willemspoort

Den Bosch

Stedenbouwkundig ontwerp, voorontwerp bestemmingsplan, supervisie en ontwerp voor de buitenruimte van stadswijk Willemspoort. Als onderdeel van de structuurvisie Westelijke Spoorzone is voor het meest zuidelijk gelegen deel van de terreinen van voorheen de Koning Willem I kazerne, een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt.

Ontwerp
Richard Koek
In opdracht van
Gemeente Den Bosch
in samenwerking met
mRO, Twijnstra Gudde
Ontwerp
1994 - 1997