Erasmuszone

Den Haag

Als onderdeel van de vernieuwing van de naoorlogse woonstad wordt in Den Haag Zuidwest de laanstructuur vernieuwd. Deze sterke ruimtelijke assen, ontworpen uit het structuurplan van Dudok, hebben een hoge ruimtelijke kwaliteit. Ze bevatten veel groen in duidelijke laanbeplantingen, en organiseren het stadsdeel.

Ontwerp
Richard Koek