Structuurvisie

Wassenaar

Structuurvisie, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplan, welstandsnota. Vanwege het aflopen van de tijdshorizon van het planologisch beleidskader van Wassenaar, was de wens ontstaan om vanuit een breed ruimtelijk perspectief een nieuwe structuurvisie te ontwikkelen, met een visie tot 2015. Na raadpleging van bevolking, beleid en bestuur werden behoud en versterking van het huidige structuurbeeld als uitgangspunten voor de toekomstvisie vastgesteld.

Ontwerp
Richard Koek
In opdracht van
gemeente Wassenaar
In samenwerking met
Sevenhill Rotterdam, Volta 43 Rotterdam
Ontwerp
1998 - 2001