Duinwijk

Zandvoort

Ontwerp openbare ruimte woonwijk en stationsomgeving. Park Duinwijk is een nieuwe woonbuurt (550 woningen) binnen het bestaand stedelijk gebied van Zandvoort. Een voormalig sportveldencomplex en rangeerterrein, gelegen direct naast het NS-station, is omgevormd tot een vrij dicht bebouwde woonwijk met een groot aantal woningtypen en woonmilieus.

Ontwerp
Richard Koek
In opdracht van
Bouwfonds Woningbouw
Stedebouwkundig ontwerp
Kraaijvanger Urbis, Rotterdam
Ontwerp
1994-96
Uitvoering
1998-2002