Jacob Geel Samen Beter

Amsterdam, Nieuw West

Een vernieuwingsplan voor de Jacob Geelbuurt in Amsterdam Nieuw West is gewenst. Hoewel veel mensen met plezier wonen en leven in deze buurt, moet en kan het beter. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende fysieke en sociaal-economische aanleidingen zijn om nu met een integrale aanpak te beginnen. Aan Rijnboutt is de opdracht verstrekt voor het leveren van het stedenbouwkundig deel. Doel van het plan is het kunnen bereiken van een beter toekomstperspectief voor de huidige en nieuwe bewoners, in een opnieuw ontworpen stadsgebied. Door het stadsdeel Slotervaart en de corporatie de Alliantie is besloten het opstellen van een vernieuwingsplan voor de Jacob Geelbuurt in een open werkproces waarin bewoners, woningbouwvereniging en het stadsdeel samen werken, te laten plaatsvinden.

1 van 18

Projectnummer
0884
Ontwerp
Willem Hermans
Opdrachtgever
Stadsdeel Nieuw West en De Alliantie
Opdracht
november 2008
oppervlak
ca. 25 ha
Medewerkers
Jan Grunsven, René Kuiken, Arjen Spijkerman