Nieuwe Park

Gouda

Ontwerp van de buitenruimte in de wijk Nieuwe Park in Gouda. Eén van de belangrijkste aanleidingen voor de opgave is de verzakking van de openbare ruimte in verband met een te slappe bodem. Rijnboutt heeft in 2011 het ontwerp van de openbare ruimte in de wijk afgerond. De uitvoering start begin 2012.

1 van 2

Projectnummer
1012
Ontwerp
Richard Koek
Opdrachtgever
Gemeente Gouda
Opdracht
september 2010
Medewerkers
Arjen Spijkerman, Mark Spaan